EGB community
Advertisement

Más néven Darth Krayt. A sith sötét nagyura, az Időrabló első megtestesülése az EGB univerzumában.

Előtörténete[]

Darth Waranous története, nem sokkal a száz Sötét év után kezdődött, 6000 évvel ezelőtt. Miután Darth Andeddu, aki bizonyos értelemben Kaarnesh Muur tanítványa volt, kénytelen volt elmenekülni a Korribanról, mert tanítványai meg akarták ölni, túszul magával vitte egyik ellenfelének fiát. A kisfiút elnevezte Waranousnak, és elhatározta hogy saját fiaként neveli fel. Senki nem értette miért tesz így, de ez volt az akarata. Andeddu mindenre megtanította a kisfiút.

Waranous nagyúr, azaz Darth Krayt

Célja az volt, hogy egy félelmetes Sith Nagyúr váljék belőle, aki természetesen egyedül neki, Andeddunak engedelmeskedik. Szüksége volt egy megbízható emberre. Andeddu a Korribani fiaskó után, megtanulta, az ember még a hozzá közelállókban sem bízhat, hacsak nem ő neveli ki magának a bizalmasát. Miután látszólag meghalt a Korribanon, a Prakithon rendezte be a főhadiszállását, ahol Istenkirályként uralkodott. Ellenségei meg voltak győződve arról, hogy meghalt. Ő pedig titokban készülődött a visszavágóra.

Waranous eközben férfivá érett, de soha nem feledte el azt hogy ki volt az "igazi" apja. Andeddu legnagyobb ellenfele, akit a Nagyúr személyesen ölt meg. Bár őt magát megkímélte, és Waranoust fiaként nevelte, a fiúban forrt a bosszúvágy. Talán a veleszületett sötét képességeknek köszönhette, hogy Mestere és "apja" Andeddu ebből mit sem vett észre.

Évek teltek el. Lord Andeddu megalapította a Rosszakarat Templomát, és tanítványokkal vette magát körül. Igazi zsarnokként uralkodott mint Istenkirály. Egyetlen emberben bízott meg. Waranousban. A fiú, úgy tűnt egyelőre rászolgál a bizalomra. Csakhamar kiérdemelte a Darth előnevet, tanítványtársai legnagyobb bosszúságára. Waranous pedig várt. Az idő neki dolgozott, és tanítványtársaival ellentétben az ő egyik legnagyobb erénye, a türelem volt...

Végül eljött az idő, amikor alkalma nyílt a leszámolásra és a bosszúra. Lord Andeddura rátalált két Jedi Mester. A Jedik el akarták pusztítani a Sötét Úrt. Az első összecsapást a Sith Nagyúr nyerte meg. Ám a Jedik elmenekültek, és hamarosan visszatértek a Köztársaság Flottájával a Prakith közelébe. Andeddunak azonban hatalmas serege és fanatikus követői voltak. A két ellenséges Flotta a Prakith felett mérte össze az erejét. A csata hamarosan mészárszékké változott. Waranous, Andedduval egyetemben, a vezérhajón volt. Innen irányították a Flottájukat, és tervezték meg a szükséges taktikai lépéseket. A Jedik azonban bevetették ellenük a Harci Meditáció néven ismert képességüket, miközben a Köztársaság flottáját is vezették, és végül győzelmet arattak felettük a borzalmas ütközetben nem messze a Prakithtól.Darth Andeddu, a Sith Nagyúr szinte az egész Flottáját elveszítette. Waranous látva a szégyenletes vereséget, és Mestere tehetetlenségét, nem habozott cselekedni. Megölte végre azt az ocsmány férget, aki megölte az apját, miközben szégyenszemre, menekülőre fogták az útjukat a csatából...

Az a tehetetlen bolond! A Sötétségnek sokkal hatalmasabb eszközei voltak, mint azoknak az átkozott Jediknek! Andeddu nem volt elég erős ahhoz hogy Sith Nagyúr legyen. Így a tanítványa, Darth Waranous végzett vele. Hogy ő legyen az új Nagyúr!

Persze Andeddu hajón tartózkodó embereivel is végeznie kellett. Nem kívánt tanúkat. Így egymaga jutott el végül a Prakithra. Azon az egy hajón ami Andeddu Flottájából megmaradt. Persze Mestere embereit könnyű volt megtéveszteni. A Sötét Művészet segítségével felvette Mestere alakját. Ez nagyon kimerítette, ugyanakkor sikerrel járt, becsapta Andeddu embereit. Azok azt hitték Uruk tért vissza, mint egyetlen túlélő a Prakithra.

Waranousnak gyorsan kellett döntenie. Vagy végig alkalmazza a meglehetősen kimerítő álcát, a Sötét Erő segítségével, flotta, emberek és hatalom nélkül, kiszolgáltatva ellenségei kénye kedvének, vagy hibernálja magát, és megvárja, míg eljön az ő ideje.

Waranous az utóbbi mellett döntött. Andeddu emberi előkészítették Mesterük sírkamráját. Kétezer embert áldoztak fel a Sith papok hogy a Sötét Erő segítségével, Waranous hibernálni tudja magát. Nem sejtették, hogy akit megmentenek és elrejtenek, az nem Andeddu hanem áruló tanítványa, Darth Waranous. A Sith elszívta az áldozatok életenergiáját, majd egy az éjszakánál is régibb és sötétebb rituálé után, nyugodni tért. Jobb és hatalmasabb lehetőségekre várva... Mestere nevében, utolsó erejét felhasználva,elkészítette a saját holocronját, még azelőtt hogy évekig tartó álomba merült volna. Sosem lehet tudni, mit hoznak az elkövetkezendő évek. Be kellett biztosítania magát.

Szerencséjére az a bolond öregember, Andeddu, túlságosan féltékeny volt a tudására, amit felhalmozott az évek alatt, így sosem készített holocront. Egyedül legkedvesebb tanítványának, Waranousnak adta át a tudását. Ő pedig élt ezzel a Sötét Tudással, és élni is fog vele. de mennyire...

Waranous sejtette, hogy meg kell téveszteni a jövő nemzedékeit is. Ezért készítette el a holocront, elrejtve benne a saját és mestere tudását. A jövő gonosz nemzedékei úgy fogják tudni, hogy Andeddu holocronja az, amit tanulmányoznak. Pedig valójában Darth Waranous arcát és hangját fogják hallani. Ravasz és gonosz terv volt ez, de meg kellett tévesztenie Lord Andeddu embereit és azoknak utódait. Már csak azért is, mert nem engedhette meg magának, hogy Andeddu többi, gyengébb tanítványa, a Mester haláláért való bosszú jegyében, végezzenek vele is. Waranoust mindegyik gyűlölte, de eddig nem volt okuk rá, hogy összefogjanak ellene. A Mester elleni alávaló gyilkosság viszont már elegendő ok. Nem beszélve arról hogyha pár év múlva újra életre kell, nem hiányoznak neki az esetleges bosszúálló jelöltek.

Az a pár Sith pap és katona, aki életben maradt a szertartást követően, egy szektát alapított meg. Vigyázták hamis Mesterük álmát, míg vissza nem tér, hogy visszaállítsa a Sith Rend dicsőségét... Abban reménykedtek, hogy ez pár évvel később bekövetkezik. Az Erő azonban másképp akarta. Évezredek teltek el, és az Andeddu szekta emberei, a most Sötét Elragadtatás Testvériség nevet viselő fanatikusok, elérkezettnek látták az időt arra, hogy Mesterük visszatérjen az életbe. Kétszáz fanatikus áldozta fel önként az életét, hogy a szekta papjai el tudják végezni a felélesztő szertartást.

A papok ütemes kántálásával egy időben, a Sith Nagyúr testét rejtő szarkofág körül rőt vörös fény kezdett el vibrálni. Hatalmas robaj kíséretében a szarkofág teteje leborult a sírbolt padlójára, és láthatóvá vált egy alak. Egy ősöreg, gonosz, aszott, inkább csontvázra, mint emberre emlékeztető lény. Darth Waranous, Andeddu egykori tanítványa életre kelt. És immár Ő volt a Sithek Nagyura!

Szerepe az EGB idővonalban[]

A Fejezetek alapján.

Advertisement