EGB community
Advertisement

Általános játék szabályzat[]

A szabályzat azokat az irányelveket tartalmazza, melyeket minden játékos köteles követni.

A szabályok a folyamatos játékmenetet illetve a kulturált atmoszférát szolgálják. Kérünk mindenkit ezek betartására.

A szabályok változtatásának jogát a játék adminok fenntartják.

Grand moff for rules.jpg

A Fórum használata[]

A regisztráció jóváhagyásának feltétele a szabályok elfogadása és az ezzel megegyező játék, ideértve: - A kulturált viselkedést a játékostársakkal szemben - A topicok rendeltetésszerű használatát (ideértve a közleményeket tartalmazó, illetve a játékhoz kötődő, történeteket tartalmazó topicokban a megfelelő stílusú írásmódot, valamint a különböző OFF topicok használatát szükség esetén) - A tématartást a topicok felosztásával kapcsolatban, amely a következő:

1. Minden állam külön topiccsoporttal rendelkezik

2. Az adott államhoz tartozó bolygók és közvetlen környékük eseményei az adott bolygóról elnevezett topicba kerülnek (kivéve a közlemények és hírek tárolására szolgáló topicok) - A játékosok és történeteik kölcsönös tiszteletben tartását

Nem megfelelő magatartás esetén az adminok fenntartják az egyedi moderálás, érintett hozzászólások törlésének, valamint a felhasználóval szemben kiszabható egyéb személyi szankciók alkalmazását.

Etikai kódex[]

1.Minden játékos hozzászólása [története] egyenértékű. Ha a leírtak tartalmával nem értesz egyet, jelezd a játékosnak és beszéljétek meg. Feloldhatatlan ellentét esetén fordulj az adminokhoz.

2. Minden játékos tetszőleges számú karakterrel tetszőleges számú államban és azokon kívül is szerepet vállalhat. Az adott állam kötelékében játszó karakternek azonban az érintett állam szabályai, kultúrája, szokásai szerint kell viselkednie.

3. Minden államnak "gazdája" van, az a játékos, amelyik kialakította az adott állam jellegét, amelyik az államot vezető karakterek közül a legtöbbel ír, illetve az állam nevében közleményeket, diplomáciai üzeneteket tesz közzé. A "gazda" legtöbbször admin, de nem minden esetben.

4. Új belépő játékosoknak javasolt egy rövid jelentkezés írása a fórum "Játékra jelentkezem" topicjában. Ha új karaktert szeretnél indítani, általában csak a legelsőt kell itt bevezetni, a többieket szabadon létrehozhatod a történetekben.

5. Ha meglévő államhoz szeretnél csatlakozni Ha új államot szeretnél indítani, előtte egyeztess az állam gazdájával. Ha új államot szeretnél indítani, ezt jelezd a főbb adatok megadásával a "Játékra jelentkezem" topicban és ezzel párhuzamosan keresd meg az adminokat is.

6. A történeteidben megjelenítheted más játékosok karaktereit és "beszéltetheted" is őket, de ennek szinkronban kell lennie a kérdéses karakter jelenlegi helyzetével, szerepével, viselkedésével.

7. A történetekben, közleményekben, üzenetekben alkalmazott írásmódnak és stílusnak lehetőség szerint illeszkednie kell a fórum általános színvonalához, illetve a konkrét történet / hozzászólás jellegéhez. (pl. diplomáciai közleményeket, Holonet- tudósításokat ennek megfelelő nyelvezetben írunk)

8. A hozzászólásokban szabadon feltölthetsz képeket is, amennyiben ezek nem tartalmaznak pornográf, önkényuralmi, vagy egyéb szempontból tilalom alá eső tartalmakat.

9. Az EGB Univerzum nagyban támaszkodik a Csillagok Háborúja világára, de egyúttal nyitott is. Más univerzumokból és a való életből is átemelhetsz tartalmakat, szereplőket - annyi a kérésünk, hogy ezt a kontextusba megfelelően beillesztve, és/vagy nevük lehetőség minimális megváltoztatása mellett tedd.

10. Ha többe írtok egy-egy történetszálat, célszerű a válasszal megvárni, amíg a másik is ír - minden más esetben közös egyeztetés alapján dönthettek eltérő sorrendről.

11. Az adminok nem játékmesterek! Egyetlen új játékosnak sem kötelező kizárólag adminokkal interakcióba lépnie a történeteiben, ahogyan egyetlen admin sem köteles minden új játékosnak saját történetszálat kreálni és azt vinni. Minden megállapodás kérdése. Az adminok ugyanakkor fenntartják maguknak a jogot, hogy azokba a történetekbe is beavatkozzanak szükség esetén, amelyekben alapvetően nem vesznek részt.

12. A történetek alapegysége a bolygórendszer. Minden, azonos bolygórendszerben zajló esemény ugyanabba a topicba kerül. Ez nem zárja ki a párhuzamos történetszálak futtatását egyes topicokban, de ezeket célszerű "tömbösített" formában megírni. (különböző történetszálak feldolgozása ugyanabban a hozzászólásban megengedett, amennyiben a szövegben ez egyértelműen jelezve van)

13. Minden állam "gazdája" folyamatos beavatkozási jogkörrel rendelkezik a területéhez tartozó bolygókon zajló történetszálak vonatkozásában! (a realitások határain belül) Amennyiben mindenkitől függetlenül szeretnél írni, válassz olyan helyszínt, amely egyetlen államhoz sem tartozik, vagy alapíts saját államot.

14. Új bolygórendezsert (topicot) létrehozhatsz saját történeteid céljára, de erről tájékoztasd az adminokat. A rendszer létrehozása előtt ellenőrizd a térképen, hogy nem valamelyik állam felségterülete-e! Létező állam területén új rendszer [topic] létrehozása előtt mindenképp egyeztetni kell az állam "gazdájával"!

15. Konfliktusok, karakterek és katonai egységek közti összecsapások esetén fokozottan érvényes a szembenálló fél által leírtak tiszteletben tartása. Megsemmisítheted az ellenfél egységeit, de ennek alaposan megindokoltnak és reálisnak kell lennie. A semmiből előbukkanó váratlan erősítéseket és csodafegyvereket az adminok figyelemmel kísérik és szükséges esetben szankcionálják!

16. A másik fél karakterét megölni, eltávolítani csak nagy körültekintéssel, a körülmények magyarázata mellett lehet. Ha olyan szituációba kerülsz, ahol saját karaktered életveszélyben van, vagy a te karaktered hozná másét ilyen helyzetbe, bátran keresd az adminokat.

17. A történetek kimetének egyeztetése a többi, a történetszálban részt vevő játékossal nem kötelező, de a konfliktusmentes és minőségi írás céljából ajánlott. (Adminok között legalábbis állandó)

18. Saját államod gazdaságát és katonai erejét tetszés szerint alakíthatod, de ennek a többi állammal arányosnak kell lennie. Az adminok rendszeresen közzéteszik az aktuális galaktikus erőviszonyokat. (hadihajók száma államonként, 500-as nagyságrendig kerekítve). Részletes gazdasági leírások és flottafelosztások készítése nem követelmény, de legalább a történetszálak szintjén ki kell derülnie ezeknek az információknak.

Advertisement